Zoals het nergens tikt (2006 voorjaar)

Theater Rhetorika speelde

Zoals het nergens tikt

van Rik De Wulf – in een regie van Roger Bolders

Een doordeweeks woonhuis in Vlaanderen. Vier vrouwen – elk met een psychiatrisch verleden – trachten de draad van het dagelijks leven terug op te nemen, onder het wakend oog van hun instelling. Weinig is nodig om de schijnbare rust en structuur in hun leven en hun onderlinge verstandhouding te verstoren. Wanneer een vijfde bewoonster haar intrek in het huis neemt, en daarenboven de ex-man van één van de dames opnieuw opduikt, breekt het fragiele schild van elk van de bewoonsters en komen twijfel, spanningen, jaloezie aan de oppervlakte.

Auteur van dit toneelspel is Rik De Wulf. Rik is 48, gehuwd en vader van drie kinderen, en is in het dagelijks leven directeur van de Tabor-groep, een netwerk van voorzieningen voor gezondheidszorg, welzijnswerk en onderwijs. Maar ook op theatervlak verdiende hij intussen zijn sporen. Hij volgde een theateropleiding aan de Rijksmuziekacademie in Gent, met Roger Bolders als docent. Hij was medeoprichter van Teater Symptoom en gastacteur in diverse gezelschappen, vooral in het Gentse. Als auteur schreef hij onder meer luisterspelen voor Radio 1 en het televisiescenario “Late zomer” voor de tv-reeks “Made in Vlaanderen”, en ontving hij uit handen van juryvoorzitter Harold Pinter de “British Council’s International New Playwriting Award” voor zijn theaterstuk “Schaduwen”.

Voor de productie “Zoals het nergens tikt” baseerde Rik zich op een reeks gesprekken met bewoners van De Nieuwe Horizon, een project ‘beschut wonen’, onder de hoede van het psychiatrisch centrum Caritas in Melle. Een eindeloze bron van inspiratie voor de persoonlijke, vaak ontroerende en schrijnende levensverhalen die in het stuk aan bod komen…


Acteurs: Dorine Van Avermaet, Bethy Van Cleemput, Saskia Van Kerckhove, Nathalie De Fré, Dilia De Bondt, Ives De Wilde

Scenografie: Erik De Corte
Decor: Luc Opsomer, Leon Van Driessche, Camiel Van Cleemput, Antoine De Bock
Licht- en geluidsregie: Luc Opsomer
Geluidsmontage: Ives De Wilde
Kostumering: Lisette De Deken
Grime: Antoine De Bock, Nadine Landuyt
Souffleur: Rachel Blancquaert
Affiche: Jaklien Demuynck, Robert Pieters (fotografie)
Toneelmeester: Nadine Landuyt