Verrassende verhalen uit de vertelvalies!


In de bib van Zele:

VERRASSENDE VERHALEN UIT DE VERTELVALIES
MET MUZIEK!

Door de VERTELVALIES, THEATER RHETORIKA,
HELENA FAES & HANNES BEAUPREZ (cello – klarinet)

Een zestal verhalen met een ‘twist’ en met streepjes live muziek

Woensdagavond 20 november – 20.00u

In de bibliotheek van Zele (Lokerenbaan 41)

Daarna (21.30u) Receptie, aangeboden door het Gemeentebestuur

Inkom: 8 euro, ten voordele van het Zeelse RODE KRUIS